07.10.2022

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА: НЕДОСТАТОЦИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

Домувањето е исклучително важно за секој граѓанин. Најголеми проблеми со кои се соочуваат граѓаните произлегуваат од детектираните недостатоци во Законот за домување како и многу слабата контрола над управителите, а тоа е резултат на немање...

повеќе...
  07.10.2022

На домувањето да му се даде поголемо значење, недостатоци во Законот за домување

Домувањето е исклучително ваѓно за секој граѓанин. Потребно е да се акцентира ваѓността на рамномерното планирање на сите градови, не само на главниот град.

  07.10.2022

Одбележан Хабитат ден и интернационалниот ден на потстанарите

Во просториите на Europe House во Скопје, се одржа чествувањето на Хабитат ден (3 октомври) – светски ден на живеалиштата, кој воедно е и интернационален ден на потстанарите во светот. Настанот го спроведе Организацијата за домување и станари ОДС...

повеќе...
  21.06.2022

Средба меѓу Инспекцискиот совет со Регулаторната Комисија за Домување и пратеник во Собранието на Република Северна Македонија

На 7.6.2022 година во просториите на Инспекцискиот совет, в.д. претседателката на Инспекцискиот совет, Даниела Рендевска заедно со членот на Инспекциски совет од Областа на градежништво, урбанизам, комунални работи и транспорт, Ресул Шемо, одржаа...

повеќе...