07.10.2022

На домувањето да му се даде поголемо значење, недостатоци во Законот за домување

Домувањето е исклучително важно за секој граѓанин. Најголеми проблеми со кои се соочуваат граѓаните произлегуваат од детектираните недостатоци во Законот за домување како и многу слабата контрола над управителите, а тоа е резултат на немање...

повеќе...
  07.10.2022

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА: НЕДОСТАТОЦИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

Домувањето е исклучително важно за секој граѓанин. Најголеми проблеми со кои се соочуваат граѓаните произлегуваат од детектираните недостатоци во Законот за домување како и многу слабата контрола над управителите, а тоа е резултат на немање...

повеќе...
  07.10.2022

На домувањето да му се даде поголемо значење, недостатоци во Законот за домување

Домувањето е исклучително ваѓно за секој граѓанин. Потребно е да се акцентира ваѓността на рамномерното планирање на сите градови, не само на главниот град.

  07.10.2022

Одбележан Хабитат ден и интернационалниот ден на потстанарите

Во просториите на Europe House во Скопје, се одржа чествувањето на Хабитат ден (3 октомври) – светски ден на живеалиштата, кој воедно е и интернационален ден на потстанарите во светот. Настанот го спроведе Организацијата за домување и станари ОДС...

повеќе...