Контакт

Во согласност со нашите заложби за успешно и ефикасно имплементирање на Законот за домување, овде сме за да Ви одговориме на сите Ваши прашања во врска со домувањето.

Регулаторна Комисија за Домување 

Адреса: Руѓер Бошковиќ, бб - 1000 Скопје
Телефон: 02 30 70 746

 

Јасмина Петреска

Раководител на Сектор за општи, правни и нормативни работи
E-mail: petreska@rkd.gov.mk

 

Доколку иматe прашање пишете ни. Истото ќе ви биде одговорено во најкус можен рок на нашата веб страна или лично на вашата мејл адреса.