Интервју на Македонското радио со претседателот на Регулаторната комисија за домување - м-р. Зоран Маџовски

Претседателот на Регулаторна комисија за домување имаше интервју на Македонско радио, радио Скопје, на тема:

„Закон за домување, негова примена, надзор од страна на општинските инспектори за домување, значењето на домувањето за општините, како и измени и дополнувања на Законот за домување„

Интервјуто во прилог