Регистар на управители

Листа на сите лиценцирани управители со станбени објекти во Р. Македонија.

Овде можете да го одберете идниот управител со Вашиот станбен објект за колективно домување, да го коментирате или да го оцените нивното работење.  

ПАРК ХОМЕ АПТ

Иснија Шерифовска
Ул.”1732” бр.4, Скопје
075/448-040

Коментари: 0

АНДОТЕХ

Славче Андовски
Ул.15 бр.27 Јурумлери , Скопје
070/281-603
071/382-024
02/3176-701

Коментари: 0

УРБАН КОМФОРТ

Марко Марковски
Бул.Јане Сандански бр.12/6-31 , Скопје
075/428-322
02/616-3623

Коментари: 0

ПРОЕКТ 42

Виктор Томиќ
Нина Поповска
Ул.Илинденска, бр. 40-1, Куманово
031/550-830
075/759-359

Коментари: 0

ЛАУТУС ЕКО - ТИМ

Мартин Симоновски
Ул.Иван Милутоновиќ бр.4 , Куманово
078/908-228

Коментари: 0

ТРИАНГЛ ЗИН

Жарко Стаменков
ул.”Св. Кирил и Методиј” бр.50-вл.5 кат 1, Скопје
02/3070 400
070/300-708

ОБНОВЕНА ЛИЦЕНЦА

Коментари: 0

ДАРБО ГРУП

Даниела Божиновска
ул“29-ти Ноември“ бр.93,
070/389-039

ПРОДОЛЖЕНА ЛИЦЕНЦА

Коментари: 0

РОЈАЛ СОЛУТИОНС – Подружница УПРАВИТЕЛ ПЛУС

Миле Огњаноски
Ул.Вера Циривири Трена бр.25, Скопје
ул.Роза Луксембург бр.6/2 , Скопје
078/440-086
02/3101-818

Продолжена лиценца

Коментари: 0

СТАНБЕН УПРАВИТЕЛ

Лефко Лазаревски
Ул.Наум Наумовски Борче бр.87-Л1, Скопје
078/202-362
02/6147-900

ПРОДОЛЖЕНА ЛИЦЕНЦА

Коментари: 0

ТАУ ЦЕТИ

Томи Маџар
Ул.Бледски Договор бр.3/2-3 , Скопје
077/867-688
02/6148048

Обновена Лиценца

Коментари: 0

МЕБО 2012

Златко Наумоски
Ул.Бул.Туристичка Бр.2-А/6 , Охрид
078/842-419

Изминат рок на лиценца

Коментари: 0

ВИРТУС ЕЛИАС

Боро Цветковски
Ул.Брадфордска бр.2 , Скопје
02/6111 400

Продолжена лиценца

Коментари: 0

ЛИБРА КОНСАЛТИНГ

Тања Марковска
Ул.Народни Херои бр.23-1/3, Скопје
02/6143-236
078/346-335

Изминат рок на лиценца

Коментари: 0

ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ

ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ

Владимир Киселички
Ул.Бул.Партизански Одреди бр.97/12, Скопје
02/3123 312
071/200-166

ИЗМИНАТ РОК НА ЛИЦЕНЦА

Коментари: 0

Р.С БОБИ 99

Р.С БОБИ 99

Славчо Ристески
Ул.Херој Карпош бр.3/1 локал 1 П-фах 236, Прилеп
075/725-402

Обновена Лиценца

Коментари: 0

Hauz Majstor Plus Skopje

ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС

Васе Самараков
Ул.Лондонска бр.11А, Скопје
02/3120 222
070/398-788

Продолжена Лиценца

Коментари: 0

ДОМ СЕРВИС

Татјана Николиќ
Бул.Јане Сандански бр.11-1/24 , Скопје
02/6091 514

Продолжена Лиценца

Коментари: 0

УРБАН СОЛИТЕР

Менде Атанаскоски
Ул.Димитар Влахов бр.14 згр. Кјуби спрат 2 , Охрид
046/264-801
076/278-702

Коментари: 0

ВАШ ЕКО ДОМ УПРАВИТЕЛ

Маринела Блажевска
Ул.Бул.Партизански Одреди бр.37/К2 -мезанин , Скопје
02/6136 769

Продолжена лиценца

Коментари: 0

СТАНБЕН СЕРВИС- БИЗНИС ЦЕНТАР

Јанкуловски Влатко
бул.”Кузман Јосифовски Питу” бр.30/3-7, Скопје
02/6136 783
078/364-710

ВРАТЕНА ЛИЦЕНЦА

Коментари: 0