Македонски

Член на РКД

Љупчо Довичински

Дипломиран политиколог

Образование:

Гимназија "Ванчо Прке" Виница

Факултет за политички науки-меѓународни односи - Белград

Сертификати

Сертификат за менторирање на мали и средни претпријатија по програма на JICA, јапонска агенција

Работно искуство

Најголем дел од работното искуство е во текстилната индустрија.

На почеток раководител на одделение за увоз-извоз во Трико Виница, а од 1998 година во сопствена приватна дејност со повремени прекини.

Од 2003 до 2007 година раководител на Центар за вработување во Виница.

Од 2019 до 2020 директор на Агенција за поддршка на претприемништвото.

Член на Регулаторната комисија за домување од јуни 2023 година 

 

Испрати порака