Усвоен е буџетот на РКД за 2024г год.

Усвоен е буџетот на РКД за 2023г год.