Соопштение од Регулаторната комисија за домување

Регулаторната комисија за домување, им соопштува на граѓаните дека на територија на општините на Град Скопје се појавуваат понуди за управување со станбени објекти од извесна фирма ГРЕЕН КЛЕАН УПРАВУВАЊЕ ДООЕЛ Скопје, која НЕ ПОСЕДУВА Лиценца...

Целата вест можете да ја прочитате овде