Состав на РКД

Претседател на РКД

Зоран Маџовски

МАГИСТЕР на Економски Науки по МБА Менаџмент

Членови на РКД

Зоран Павловски

Дипломиран Економист

Башким Алили

Магистар Градежен Инженер