Состанок со инспекорот за домување на Општина Центар, Марјан Зиков.

Во рамките на активностите на Регулаторната комисија за домување, денес во седиштето на комисијата одржав состанок со инспекорот за домување на Општина Центар, Марјан Зиков.

Тема на состанокот беше заедничка соработка и активности со цел подобрување на квалитетот на услугите за граѓаните од страна на управителите со лиценца кои, ги вршат овие услуги.