РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ - СТАНАРИТЕ СО ПОДЕЛЕНИ МИСЛЕЊА ЗА КВАЛИТЕТОТ НА СТАНБЕНИТЕ СЕРВИСИ