Претседател на РКД

Ракип Малоски

Доктор по Економски науки

Ракип Малоски е претседател на Регулаторната комисија за домување од 2016 год. 

Предходно работно искуство:

  • Од 2010 до 2016 е член на Регулаторната комисија за домување како експерт зa економски прaшања.
  • Од 2003 до 2010 работи како Стручен соработник и Ревизор-Контролор за придонеси при Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Дебар на должност следење на примарна и секундарна здравствена заштита и контрола.
  • Од 1997 до 2003 работи како Испитувач и Претседател на Испитна комисја за полагање возачки испит за Полагање на теоретски и практичен дел на возачки испит за Б, Ц и Е категорија, при Министерство за внатрешни работи на Република Македонија-Скопје. 

Образование:

  • Од 2011 до 2014  се стекнува со звање (PhD) Доктор на економски науки  при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет, Скопје
  • Од 2004 до 2007  се стекнува со звање Магистер на економски науки при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски институт, Скопје
  • Од 1992 до 1996  се стекнува со звање Дипломиран економист при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет, Скопје

Испрати порака

Image CAPTCHA