Член на РКД

Љубинка Корабоска

Магистер по туризам

ОБРАЗОВАНИЕ

Дипломиран менаџер - Магистер по туризам   - Универзитет „Св.Климент Охридски„ Битола, ФТУ-Охрид

РАБОТНО ИСКУСТВО

  •  2002-2011 вработена во ЈП за ССДП на Р.Македонија како главен координатор за маркетинг и продажба на станбен и деловен простор.
  •  2010-2011 член на второстепена комисија за одлучување по жалби од областа на пазарот на хартии од вредност.
  • 2011-2015 член на Државна комисија за спречување на корупцијата.
  • 2012-2013 Претседател на Државна комисија за спречување на корупцијата. 
  • 2015-2016 АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор на Р.Македонија, главен координатор за маркетинг и продажба на станбен и деловен простор. 
  • 2016 член на регулаторна комисија за домување

ДОПОЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

  • Познавање на руски јазик : пишан и говорен  
  • Познавање на англиски јазик
  • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Испрати порака

Image CAPTCHA