Член на РКД

Илија Китаноски

Дипломиран Економист

Илија Китаноски е роден во 1959г во Кичево, Република Македонија.

Основно и средно образование завршува во Кичево, а високо образование во Скопје во 1983 година на Економски Факултет на УКИМ.

Неговото претходно работно искуство вклучува:

1984-1987 Раководител на комерција на АД ЛОЗА - Промет - Кичево

1987-1990 Комерцијален директор АД Агроснабдител - Кичево

1990-1996 Градоначалник на Општина Кичево

1998-2000 Генерален Директор на ЈП Водостопанство на Република Македонија

2000-2002 Генерален Директор ЈП за Стопанисување со Станбен и Деловен Простор

2002-2014 Пратеник во Сообрание на Република Македонија (4 мандати)

2015-          Член на Регулаторна Комисија за Домување на РМ

Испрати порака

Image CAPTCHA