Состав на РКД

Претседател на РКД

Зоран Маџовски

МАГИСТЕР на Економски Науки по МБА Менаџмент