Илија Китаноски - Дипломиран Економист
Кликнете овде за да испратите мејл


Љубинка Корабоска - Магистар по Туризам
Кликнете овде за да испратите мејл


Катерина Димеска - Дипломиран Инженер

Кликнете овде за да испратите мејл


Башким Алили - Магистар по технички Науки од Областта на Градежништвото
Кликнете овде за да испратите мејл